Toivoa on aina.

Terapiapalvelut Anu Kuru

Kognitiivista lyhytterapiaa ja skeematerapiaa alan opiskelijalta opiskelijahintaan Espoossa ja verkkoterapiana Skypen kautta.

Ahdistaa, masentaa, surettaa?

Ahdistaako tulevaisuus, parisuhde, työhaasteet, suhteet lapsiin, addiktiot, taloudelliset paineet, sosiaaliset tilanteet? Vaimentaako masennus tai ahdistuneisuus elämääsi? Oletko menettänyt tai vaarassa menettää läheisen ihmisen? Onko sinulla surua? Onko Sinun vaikeaa keskittyä esim.
opiskeluun tai työhön?

Tule keskustelemaan kanssani! Avataan solmuja ja kipukohtia yhdessä ja löydetään toiveikkaita näkökulmia sekä uusia henkisiä työkaluja elämääsi.

Muutos kriisin laukaisijana

Toisinaan pärjäämme henkisillä keinoillamme pitkälle elämässä. Jos olemme saaneet kotoa tarpeeksi turvaa ja kannustusta, selviämme hyvin elämän muutoksista, kriiseistä ja uusista vaatimuksista.
Toisinaan kuitenkin esim. elämän kriisi tai muutos sysää meidät tilanteeseen, jossa entiset toimintatapamme eivät enää riitä selviämiseen. Avioero tai sen uhka, työttömyys, vanhemmuus, eläkkeelle jäänti, ammattiin valmistuminen, vakava sairaus, leskeys tai muun läheisen menetys vaativat uudenlaista asennoitumista itseen ja elämään, ja siinä haluan Sinua auttaa. Näissä tilanteissa ulkopuolinen keskusteluapu voi olla ratkaiseva sysäys elämässä eteenpäin pääsyyn.

Työni kantavat ajatukset

Terapeuttina olen lämmin, huumorintajuinen ja myötätuntoinen. Työskentelen mieluiten aikuisia ja ikäihmisiä koskevien teemojen parissa. Hengelliset kysymykset, HLBT/LGBT-teemat tai surun ja kuoleman käsittely eivät ole minulle vieraita.
Pitkän elämänkokemukseni ja itse koettujen raskaidenkin elämänvaiheiden vuoksi sekä opintojeni tuomien työkalujen avulla pystyn auttamaan Sinua löytämään omia voimavarojasi ja luottamuksen hyvään tulevaisuuteen. Korostan toivon olemassaoloa raskaimmissakin elämänvaiheissa. Uskon
ihmisessä piileviin voimavaroihin, jotka voidaan sopivan avun ja kannustuksen myötä saada käyttöön. Pyrkimykseni on voimaannuttaa ihmistä niin, ettei hän jää esim. uhrin rooliin vaan että hänestä tulee oman elämänsä päähenkilö.
Tärkeimmät käyttämäni terapiasuuntaukset ovat kognitiivinen lyhytterapia ja skeema- eli tunnelukkoterapia. Sovellan myös mindfulness-tekniikoita.